عنوان اطلاعیه
عناوین و منابع آزمون جامع دکتری تخصصی - تیرماه 1397 - دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
متن اطلاعیه
عناوین و منابع آزمون جامع دکتری تخصصی - تیرماه 1397 - دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تاریخ ازمون: جمعه 8 تیر ماه
ساعت شروع:9 صبح
محل برگزاری آزمون: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
تاریخ آزمون شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
تاریخ
1397/03/11
مجموعه
آموزش
فایل