عنوان اطلاعیه
چاپ کتاب « فرهنگ نخبگان سیاسی و سازمان های غیر دولتی در ایران» از سوی عضو هیات علمی واحد سیرجان
متن اطلاعیه
نام کتاب: فرهنگ نخبگان سیاسی و سازمان های غیر دولتی در ایران
نویسنده: دکتر شهره شهسواری فرد
دکتری جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سیرجان
سال چاپ:1397
تیراژ:1000
ناشر : انتشارت عصر مدرن
قیمت:20000تومان
این کتاب بررسی  فرهنگ نخبگان سیاسی و سازمان های غیر دولتی در ایران نام دارد. بعبارت دیگر به دنبال کشف آسیب ها و علل ناکارآمدی سازمان های غیر دولتی و NGo در جهان و علی الخصوص ایران می باشد. خلاصه کتاب به شرح زیر است:
اصطلاح سازمانهای غیر دولتی در نخستین برخورد به صورت فریبنده ای ساده و آسان جلوه می کند لیک این واژه آن چنان طیف وسیعی از سازمانهای گوناگون را در بر می گیرد که تلاش برای ارائه مفهوم ساده از آن کاملا بیهوده است.
در عموم اقتصادهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه فعالیت اجتماعی شهروندان در قالب  NGo رشد چشمگیری داشته است .اما در ایران این نهادها یا کارایی ندارد و یا به شدت به حکومت وابسته است و باید به دنبال چاره بود ! گویا بخشی از مشکل هستند نه قسمتی از راه حل ؛ به نظر می رسد علت اینکه از لحاظ ماهیت و هدف در پرده ابهامند به دلیل نوع نگاه نخبگان سیاسی نسبت به عملکرد آنهاست .
در اینجا ممکن است مفهوم نخبه ، ابهام برانگیز باشد منظور از نخبگان افرادی نیست که از لحاظ تحصیلات ، هوش ، تجربه در سطح بالایی باشند چون اگر منظور چنین بود از هشتاد میلیون نفر در ایران هفتاد و نه میلیون خود را نخبه می دانیم ؛ بلکه  منظور نخبگان حاکم با الیت حاکم است که به دلیل نگاه و فرهنگ  تمرکز گرایانه ، عملکرد این سازمانها را تسریع نمی کنند. امید است مورد توجه علاقمندان قرار گیرد. پیشنهادات و راهکارهای شما را پذیرا هستیم.
شهره شهسواری فرد
1397

 
تاریخ
1397/04/04
مجموعه
عمومی
فایل