عنوان اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آماده دفاع که شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزالشان گذشته است
متن اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آماده دفاع که شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزالشان گذشته است
آخرین مهلت تحویل پایان نامه جهت دفاع در نیمسال  دوم 96-97  تا تاریخ 10/06/1397 می باشد. لذا تحویل پایان نامه بعد از این تاریخ، مشمول شهریه ترم بعد می گردد.
تاریخ
1397/04/09
مجموعه
عمومی
فایل