اجرای طرح کدینگ اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی 1397/04/24


دکتر پورعباس خبر داد

اجرای طرح کدینگ اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح کدینگ اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی به زودی اجرایی می شود.

دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: طرح بزرگ کدینگ اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع به زودی اجرایی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح برای نخستین بار، آمار تمامی اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه جامع اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی (ساجد) جهت تسهیل در سیاستگذاری و برنامه ریزی های آتی جمع آوری می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص مزایای این طرح گفت: در این طرح کلیه کالاهای دانشگاه با کد منحصر به فردی تعریف شده و قابلیت مدیریت و ردیابی تمامی اموال و مشاهده موجودی به شکل آنلاین میسر خواهد بود.

دکتر پورعباس اظهار داشت: با اجرای این سامانه علاوه بر مدیریت متمرکز دارایی های دانشگاه، مدیریت خرید و تدارکات دانشگاه، جلوگیری از خریدهای مازاد و مضاعف، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت.