تعداد مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافت 1397/05/04


 
مجوز برگزاری آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی ساری و شاهرود از ‏سوی ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اخذ شد.‏

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از معاونت علوم پزشکی، آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در هفت مرکز شامل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، واحدهای دانشگاهی مشهد، نجف آباد، اردبیل، تبریز، ساری و شاهرود برگزار می شود.

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد با تجهیز و آمادگی مراکز مهارت‌های بالینی، تمامی واحدهای ‏دانشگاهی ‏مجری رشته پزشکی این دانشگاه در آینده‌ای نزدیک در این زمینه فعال شوند.

هدف از برگزاری این آزمون ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است و از ‏سال ‏‏۹۴ تاکنون در پایان دوره پزشکی عمومی و به‌ صورت عملی (به شیوه آسکی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ‏همزمان با ‏سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای متقاضیان برگزار می‌شود‎.‎‏

شایان ذکر است در اولین مرتبه برگزاری آزمون مذکور، ‏ناظر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت ارزیابی اعزام می شود. ‏