مدیرجدید پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان معرفی شد. 1397/04/17


مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان معرفی شد

مدیرجدید پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان معرفی شد.
دکتر علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در جلسه شورای مدیران این دانشگاه در حکمی مدیر پژوهش و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان را منصوب و معرفی کرد.
یعقوبی پور در این جلسه گفت: «باتوجه به تغییر نگرش مدیران دانشگاه باید وابستگی به شهریه را کم کنیم و با پژوهش و تحقیق به سمت کسب درآمدهای غیر شهریه ای حرکت کنیم تا ثبات دانشگاه تضمین شود.»
رئیس واحد سیرجان بیان کرد: « بودجه های پژوهشی  باید صرف فعالیت هایی شوند که درآمدزا باشند و یکی از راه هایی که می تواند باعث کسب درآمد شوند ایجاد مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد هستند که زمینه عملیاتی شدن ایده پردازان را فراهم می کند.»
وی با اشاره به فعالیت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان عنوان کرد: «بزودی مسئول این مرکز معرفی خواهد شد تا بیش از پیش به سمت اهداف مدنظر پیش برود و بتوانیم از این راه نیز کسب درآمد کنیم.»
علی یعقوبی پور با تقدیر از فعالیت های امیررضا بازرگان مدیر سابق پژوهش و فن‌آوری واحد سیرجان حکمی «فرانک محسن زاده» را به‌عنوان مدیر پژوهش و فن‌آوری واحد سیرجان معرفی کرد.
طبقه بندی خبری:
عمومی