گرد همایی اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 1397/04/18


گرد همایی اعضاء  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


 
گرد همایی اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان به منظور تبادل تجربیات، بررسی چالشها و نارسائیها و ارائه راهکار، تدوین برخی شاخص ها و جهت گیری های پژوهشی واحد و تعامل هرچه بیشتر با حضور دکتر اصغر حدیدی معاون پژوهش و فناوری واحد، دکتر شهره شهسواری فر رئیس باشگاه پژوهشگران  و اعضاء باشگاه برگزار شد.
دکتر اصغرحدیدی معاون پژوهش و فناوری واحد سیرجان ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء باشگاه گفت: «امروزه با گسترش علم و صنعت الکترونیکی شاهد پیشرفتهای بسیاری در صنعت پهپاد هستیم هر چند که در زمان های دورتر از پهپادها برای عملیات هایی نظیر شناسایی و نقشه برداری استفاده می کردند. ولی امروزه کاربرد وسیع تری دارند.»
وی ادامه داد: به لطف ارزانی نسبی، مصرف پایین انرژی پهبادها، انعطاف پذیری بالا، سرعت و سادگی تکنولوژی های به کار رفته، در دسترس بودن امکانات شاهد آن هستیم که هر روز کاربرد بیشتری برای این اسباب بازی های دیروز پیداشده است.  
ادامه اعضاء حاضر در این گردهمایی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

طبقه بندی خبری:
عمومی