دکتر علی یعقوبی پور با محمود اسدي رئیس اتاق اصناف و هیئات رئیسه اتاق دیدار و گفتگو کرد. 1397/05/13


دکتر علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با محمود اسدي رئیس اتاق اصناف و هیئات رئیسه اتاق دیدار و گفتگو کرد.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با رئیس جدید اتاق اصناف سیرجان و همچنین هیات رئیسه اتاق دیدار و گفتگو کرد 
وي ضمن تبریک مسئولیت جدید گفت با شناخت چندین ساله اي که از آقاي محمود اسدي دارم یقیناً تمام توان و تلاش خود را در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد اتاق اصناف بکار خواهد برد. 
علی یعقوبی پور بیان کرد محمود اسدي از چهره هاي خوشنام و مورد اعتماد کسبه شهرستان است و سابقه مدیریتی درخشانی نیز در کارنامه خود دارد و شخصاً براي هیات رئیسه جدید آرزوي موفقیت دارم و همچنین از زحمات رئیس سابق اتاق اصناف تقدیر و تشکر
  می نمایم. 
رئیس واحد سیرجان اعلام کرد نگاهی که در گذشته بر دانشگاه آزاد حاکم بود نگاه آموزش آکادمیک بود اما امروزه دانشگاه آزاد رمز  پایداري خود را ارتباط موثر با نهاد ها ، ارگانها و شرکت ها می داند و در این زمینه نیز گامهاي مفیدي برداشته شده است. 
دکتر یعقوبی پور در ادامه گفت دانشگاه آزاد اخیراً موفق به دریافت یک مجوز فنی حرفه اي جوار دانشگاهی شده است و این مرکز می  تواند در زمینه توانمند سازي مشاغل فنی کمک شایانی به صنوف مختلف نماید و دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان این آمادگی را دارد که با  اتاق اصناف همکاري بیش از پیش داشته باشد. 
محمود اسدي رئیس اتاق اصناف ضمن ابراز خرسندي از حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اتاق اصناف سیرجان بیان کرد دکتر علی  یعقوبی پور از جمله افراد تحصیل کرده اي است که مدیریت را خوب می شناسد و یقین دارم حضور دکتر علی یعقوبی پور در رأس هرم دانشگاه آزاد سیرجان منشأ اثرات ارزشمندي خواهد شد. 
اسدي اعلام کرد هیات رئیسه جدید از معدود هیات رئیسه هایی است که کاملاً در همه زمینه ها یکدل و یک رأي است. وي ابراز امیدواري  کرد با وجود یک هیات رئیسه یکدست شاهد اتفاقات خوب در اتاق اصناف خواهیم بود.  اسدي گفت آماده همکاري بیش از پیش با دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان هستیم.

طبقه بندی خبری:
عمومی