همکاری مجمع خیرین سلامت سیرجان با دانشگاه ها در برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی 1397/05/29


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان:
همکاری مجمع خیرین سلامت سیرجان با  دانشگاه ها در برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی

 
جلسه مجمع خیرین سلامت با حضور یدا... قربانی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت سیرجان، دکتر علی محمودی نژاد رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان، دکتر علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، دکتر اصغر حدیدی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان و دکتر سیما کریمی عضو هیأت علمی گروه پرستاری دانشگاه ازاد اسلامی سیرجان در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان برگزار شد.
دکتر علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در این جلسه گفت: «باتوجه به فعالیت های دانشگاه ها در دو مقوله اموزش و پژوهش می توانیم در راستای اهداف مجمع خیرین سلامت حرکت کنیم.»
وی گفت: «به طور بالقوه دارای یکسری نیروهای انسانی تحت عنوان دانشجو هستیم که می تواند به طور میدانی در خدمت مجمع خیرین سلامت قرار گیرند.»
یعقوبی پور افزود: «رشته های پرستاری و روانشناسی از رشته هایی هستند که می توانند بیشترین فعالیت را در حوزه های مدنظر مجمع خیرین سلامت سیرجان داشته باشند و همچنین در مطالعات میدانی از جمله مطالعات درخصوص بیماری ها همکاری داشته باشند و پژوهش هایی را به عنوان نقشه راه انجام دهند.»
رئیس واحد سیرجان عنوان کرد: «همایش ها، سمینارها و سخنرانی های علمی که در دانشگاه ها صورت می گیرد می تواند به سمت و سویی پیش بروند که مدنظر مجمع خیرین سلامت باشند و همکاری لازم را داشته باشند.»
یدا... قربانی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت سیرجان نیز در این جلسه با تقدیر از نگاه ویژه دکتر یعقوبی پور به مجمع خیرین سلامت سیرجان گفت: «اولین کاری که در مجمع خیرین سلامت سیرجان صورت گرفته است تعیین استراتژی های بوده که براساس آن در حال حرکت هستیم.»
قربانی بیان کرد: « از حضور در همایش های علمی استقبال می کنیم چون که درصد بالایی از مشکلات با آگاهی دادن به جامعه قابل پیشگیری است و تمام تلاش ما این است که با آموزش و آگاهی دادن به مردم از ابتلا افراد به بیماری جلوگیری کنیم.»
مدیر عامل مجمع خیرین سلامت سیرجان عنوان کرد: «در مورد ناهنجاری های مادرزادی باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد و جامعه دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه می توانند کمک بسیار مناسبی در شناسایی و معرفی این افراد به منظور درمان رایگان داشته باشند.»
دکتر علی محمودی نزاد رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان نیز گفت: «دانشگاه صنعتی سیرجان آماده هرگونه همکاری با مجمع خیرین سلامت است و می توانیم امکاناتمان را در اختیار این مجمع قرار دهیم.»

 
طبقه بندی خبری:
عمومی