مدیریت هزینه را در دستور کار قرار داده ایم 1397/06/13


رئیس واحد سیرجان در دیدار با فرماندار ویژه سیرجان
مدیریت هزینه را در دستور کار قرار داده ایم

 
رئیس دانشگاه آزاداسلامی سیرجان در دیدار با فرماندار ویژه سیرجان گفت :«با کاهش شدید دانشجو که منبع اصلی درآمدمان بوده است، مدیریت هزینه را در دستور کار قرار داده ایم و به صورت جدی وارد بحث کسب درآمدهای غیرشهریه ای شدیم.»
هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به مناسبت هفته دولت با معاون استاندار کرمان وفرماندار ویژه سیرجان دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.
دکتر علی یعقوبی پور در این دیدار با تبریک هفته دولت گفت:« با کاهش شدید دانشجو که منبع اصلی درآمد در دانشگاه می باشد مدیریت هزینه را در دستور کار قراردادیم و به صورت جدی وارد بحث کسب درآمدهای غیر شهریه ای شدیم.»
رئیس واحد سیرجان بیان کرد :«در راستای کاهش هزینه ها دفاتر ساختمان مرکزی دانشگاه را به دانشکده ها منتقل کردیم و با انعقاد تفاهم نامه ای ساختمان مرکزی واحد را که قبلا کاربری خوابگاه داشته است را در اختیار مراکز دانشگاهی شهرستان قرار خواهیم داد.»
دکتر منصور مکی آبادی معاون استاندار و فرماندار ویژه سیرجان نیز در این دیدار گفت :«شهرستان سیرجان پتانسیل بسیار خوبی دارد و اگر مدیران ادارات و سازمان ها خوب باشند می توان از امکانات و فرصت های ایجاد شده به خوبی بهره برد.»
فرماندار سیرجان بیان کرد :«برای آینده سیرجان برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و حضور فردی پرتلاش همچون دکتر یعقوبی پور در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان فرصتی است که بتوان از نظرات وی در راستای توسعه شهرستان بهره برد.»

طبقه بندی خبری:
عمومی