معرفی مدیران فرهنگی و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان 1397/06/21


طی احکام جداگانه ای صورت گرفت
معرفی مدیران فرهنگی و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان با صدوراحکام جداگانه ای مدیر امور فرهنگی و مدیر مرکز رشد این واحد دانشگاهی را معرفی کرد.
دکترعلی یعقوبی پور در جلسه هیئت رئیسه و معرفی مدیران جدید گفت: «تلاش برای بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه برای ارتقاء سطح فرهنگی، حفظ ارزش های اسلامی و برنامه ریزی برای ورود دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان به فعالیت های فرهنگی از وظایف اصلی حوزه فرهنگی است که باید مورد توجه اساسی قرار می گیرد.»
رئیس واحد سیرجان بیان کرد: «واحد سیرجان دارای پتانسیل علمی و دانشجویی بالایی است و مرکز رشد واحد باید برای تحقق اهداف اقصاد دانش بنیان برنامه ریزی لازم را انجام دهد.»
یعقوبی پورافزود: «تشویق و مشارکت داری اعضای هیئت علمی و دانشجویان در ایجاد واحدهای فناور با هدف تجاری سازی ایده ها و توسعه و ارتقای ارتباط با صنعت جزو اولویت های مرکز قرار گیرد.»
گفتنی است عباس بهنیا به عنوان مدیر امور فرهنگی و امیررضا بازرگان به عنوان مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان معرفی شدند.

 
طبقه بندی خبری:
عمومی