جذب نخبگان دانش آموز و دانشجو توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان 1397/07/21


جذب نخبگان دانش آموز و دانشجو توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

 
دکتر شهره شهسواری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان گفت: «باشگاه پژوهشگران جوان بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی متعهد است در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی نخبگان را جذب کند.»
شهسواری افزود: «در این راستا ضمن اطلاع رسانی به دانش آموزان در باب نحوه پیوستن به خانواده پژوهشگران کارگاههای آموزشی نیز برای آنان تنظیم گردیده است که تاکنون کارگاه آموزش مهارت زندگی با تاکید بر این نکته که:" زندگی خیلی وقت است شروع شده و چیزی به نام دور آزمایش وجود ندارد، تصمیمات شما سرنوشت ساز است و راه برگشت و تصحیح دشوار است " برای دانش آموزان هنرستان دخترانه سما و دوره آموزش اصول مقدماتی هوانوردی با تاکید بر شناخت و کاربرد پهپادها در دنیای مدرن در هنرستان پسرانه سما برگزار شده است.»
وی گفت: «حوزه پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان تلاش می کند در زمینه صنعت پهپادها به یک قطب علمی تبدیل شود و در همین راستا آموزش این مقوله در سطح دانش آموزی و دانشجویی در جریان است.»
 
طبقه بندی خبری:
عمومی