راهیابی دانشجوی واحد سیرجان به اردوی تیم ملی کشتی جوانان 1397/08/07


راهیابی دانشجوی واحد سیرجان به اردوی تیم ملی کشتی جوانان

 
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با کسب مقام قهرمانی مسابقات کشتی جوانان کشور  و انتخابی تیم ملی به اردوی تیم ملی کشتی جوانان کشور راه یافت.
محمدمهدی شهسواری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان موفق شد با شکست تمامی رقبا در وزن 72 کیلوگرم کشتی فرنگی علاوه بر کسب مقام قهرمانی جواز حضور در اردوی تیم ملی کشتی جوانان کشور جهت اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی را نیز بدست آورد.
طبقه بندی خبری:
عمومی