برگزاری کرسی نظریه پردازی نقش شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در اقتصاد سیرجان در واحد سیرجان 1397/08/22


برگزاری کرسی نظریه پردازی نقش شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در اقتصاد سیرجان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

 
کرسی نظریه پردازی نقش شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در اقتصاد سیرجان "تهدید یا فرصت" به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد.
دکتر حسین فتحی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان و اقتصاددان در این جلسه گفت: «مهمترین دغدغه جامعه امروزی مساله توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، توسعه ای که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد بنابراین برای رسیدن به وضعیت پایدار واقعی باید برنامه ریزان و مدیران شهری با مدیریت صحیح فضایی سالم برای شهروندان ایجاد کنند.»
فتحی زاده بیان کرد: «شهرستان سیرجان دارای چندین معدن می باشد که معدن سنگ آهن گل گهر از مهمترین این معادن می باشد که دارای 6 معدن ذخیره ای است که به عنوان منطقه گل گهر شناخته می شود و ذخیره معدنی آن در حدود 14 هزار میلیارد تن است و سالیانه در حدود 23 میلیون تن از آن بهره برداری می شود و دارای یک پتانسیل بسیار قوی جهت رشد و توسعه شهرستان سیرجان و حتی منطقه می باشد.»
وی افزود: «با نگاهی آکادمیک و علمی به نقش گل گهر در سیرجان و چالش های حاصل از توسعه منطقه و تبدیل آنها به فرصت را می توان در بحث های مسکن و درآمدهای حاصل از حقوق کارکنان و پرسنل مجتمع گل گهر بر روی توسعه بدون هزینه امکان پذیر نیست و مسلماً منطقه گل گهر نیز داای آلودگی هایی است که باید تلاش شود این آلودگی ها به استاندارد جهانی برسد و منابع آبی نیز با توجه به رونق کشاورزی در سیرجان و مقایسه آن با صنعت و معدن می توان دریافت که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و اشتغال و درآمد حاصل از آن قابل قیاس نیست.»
عضو هیات علمی واحد سیرجان عنوان کرد: «در بحث امنیت که شامل سرقت، تصادفات و طلاق می باشد و مقایسه با دیگر شهرهای استان می توان دریافت که گل گهر تاثیر چندانی بر میزان تصادفات نداشته و در بحث طلاق نیز سیرجان از نظر درصد بعد از بم و از نظر تعداد بعد از کرمان قرار دارد و این امر نشان می دهد که گل گهر نه تنها عامل افزایش ناهنجاری اجتماعی نمی باشد بلکه باعث کاهش ناهنجاری نسبت به فقر می باشد.
حسین فتحی زاده فعالیت ها و اقدامات شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در سیرجان را برشمرد و عملکرد شرکت صنعتی و معدنی را مناسب ارزیابی کرد.
در ادامه این جلسه دکتر منصور آبیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان و جامعه شناس گفت: «شهر یک ارگانیزم زنده است که باید همه اعضا با هم همکاری داشته باشند تا سلامت آن حفظ شود و همه اجزاء و عناصر تحت عنوان زیرساخت نظام اجتماعی بایکدیگر هماهنگی داشته باشند و اگر بخواهند در مسیر توسعه تک روی کنند سلامت جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد و باعث بوجود آمدن آسیب های اجتماعی زیادی می شود.»
آبیار بیان کرد: «علی رغم آنچه مطرح شد و توسعه را رشد اقتصادی معرفی کردند، توسعه فرآیندی است که ارتقاء مستمر و مداوم کل نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر  را شامل می شود و توسعه متوازن، توسعه ای است که در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد.»
وی عنوان کرد: «براساس 39 شاخص انتخابی برای توسعه شهرستان سیرجان، سیرجان در جایگاه سوم توسعه یافتگی در استان قرار دارد اما در بحث آسیب های اجتماعی در جایگاه دوم است و مهاجرت و جاذبه های اقتصادی سیرجان باعت شده است رشد جمعیت این شهر 59/7 درصد باشد که این مهاجرت ضمن اینکه کارکرد اقتصادی برای شهر دارد تبعات اجتماعی زیادی از جمله بالا رفتن نرخ هزینه های زندگی و ... را در پی دارد.»
عضو هیات علمی واحد سیرجان گفت: «آلودگی زیست محیطی در مراکز صنعتی مانند گل گهر اجتناب ناپذیر است و اکو سیستم منطقه تحت شعاع آن قرار می گیرد و دفع مرتع از چراگاه های دام عشایر منطقه و خرید آب موتورهای کشاورزی با داشتن سطح زیر کشت باغات از جمله مواردی است که در ویژگی های زیست محیطی منطقه ایجاد تغییر می کند که متاسفانه در مجتمع گل گهر در حال رخ دادن است.»
منصور ابیار بیان کرد: «شهر خوب و سالم شهری است که در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... رشد داشته باشد و گل گهر نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی به شهری سالم و امن نیاز دارد و باید برای رسیدن به این اهداف تلاش بیشتری نماید.»
دکتر علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در پایان این جلسه گفت: «کرسی های نظریه پردازی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و طبق بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی سیرجان در این واحد دانشگاهی برگزار می شود و امیدواریم بتوانیم برگزاری این کرسی را تداوم بخشیم.»
طبقه بندی خبری:
عمومی