قابل توجه دانشجویانی که در هفتمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام نموده اند 1394/02/08


آزمون اولیه در تاریخ 31 اردیبهشت 94  برگزار می گردد و آزمون غربالگری نهایی در نیمه تیر ماه 94 برگزار می گردد